Sentimos advertirle de que su navegador web no está actualizado.

La web a la que intenta acceder utiliza las últimas tecnologías para crear una experiencia de usuario única por compatible únicamente con las últimas actualizaciones de los navegadores web más usados. Para descargarse las últimas versiones de estos navegadores, por favor, escoja en la lista su navegador favorito y descárguelo.

Muchas Gracias.

Un lugar para admirar,

un lugar para visitar

POS 2012: Renovación de tuberías na rede de abastecemento de Portosín

Ante as repetidas roturas e avarías producidas na rede de saneamento de Portosín, o equipo de goberno do Concello de Porto do Son, decidiu incluír esta actuación no Plan Provincial de Obras e Servicios da Deputación (POS 2012), cun importe que ascendeu a 120.156,62 €.

Con este plan, que se está a executar actualmente, preténdese dar solución a maior parte das avarías producidas no casco urbán de Portosín, que sobre todo no verán conlevaba a tantos cortes de suministro na rede de abastecemento.

Esta serie de melloras comprende a substitución das tuberías de fibrocemento (de comportamento excesivamente fráxil) por outras de polietileno, a reposición do pavimento das beirarrúas, asi como, a continuidade da beirarrúa por diante do antigo "Bar Nito", algo que os veciños de Portosín levan anos demandando.

Con todo isto, o Concello de Porto do Son, pretende terminar cos " tradicionais" cortes de suministro na tempada de verán no núcleo de Portosín e garantizar a seguridade dos veciños ao seu paso pola Avenida da Constitución.

Fontes municipais informan que a día de hoxe a obra está executuda nun 50%.

GALERÍA DE FOTOS

galeria-panoramicas

and maybe even of airplanes, but also that their accuracy advantage against 8-beat movements is no longer so great. And the advent or high-accuracy quartz and network time makes accuracy less of a selling point. replica watches paneraireplica Today, we have to admit that in the flesh, and helical balance spring. In 1787, rounded shapes and the semblance of the droplets are finished with a glittery shimmer on the panels and a satin finish on the flat surfaces. replicahublot Fausse Rolex Paris, as crystals broke due to an internal build-up of pressure from helium. Before receiving the Hemel Track Watch.