Sentimos advertirle de que su navegador web no está actualizado.

La web a la que intenta acceder utiliza las últimas tecnologías para crear una experiencia de usuario única por compatible únicamente con las últimas actualizaciones de los navegadores web más usados. Para descargarse las últimas versiones de estos navegadores, por favor, escoja en la lista su navegador favorito y descárguelo.

Muchas Gracias.

Un lugar para admirar,

un lugar para visitar

Etimoloxía

A etimoloxía de Porto do Son é motivo de controversia. Indubidablemente o termo porto, alude a un antigo enclave portuario que é probable se trate do Ebora Portus do que falaron os romanos.

Moitas máis dúbidas ofrece a orixe do vocábulo Son que deriva de formas antigas como Doçon ou Dozón, documentadas abundantemente en manuscritos dos séculos XV ao XVII, e en cartografía desa época. Uns considérano alusivo ao monte Dordo dos arredores, outros a un con, pedra que xorde do mar á entrada deste porto, mentres que non faltan os que vinculan este nome co son que a forza de temporais xurdía na cova do Fonforrón.

En expresivas e esaxeradas palabras do cura de Noal, José González Alonso, alá por 1799, “….cuyo bramido que forma el ayre en dicha caverna quando siente el vendaval se oye de tres y más leguas…”

GALERÍA DE FOTOS

galeria-panoramicas