INFORMACIÓN ECONÓMICA, PRESUPUESTARIA Y ESTADÍSTICA - RETRIBUCIÓNS DE ALTOS PAGOS

  • Imprimir

Retribucións de Altos Pagos

- O cargo de Alcalde-Presidente, con dedicación exclusiva, percibirá unha retribución anual bruta de 39.300,00 € (2.807,15 € en cada paga ordinaria e 2.807,10 € en cada extraordinaria)

- O cargo de Concelleira/o de Facenda, Persoal e Servizos Administrativos, con dedicación parcial ao 80 %, percibirá unha retribución anual bruta de 24.700,00 € (1.764,29 € en cada paga ordinaria e 1.764,26 € en cada extraordinaria)

- O cargo de Concelleira/o de Servizos Sociais, Sanidade e Educación, con dedicación parcial ao 70 %, percibirá unha retribución anual bruta de 19.600,00 € (1.400,00 € en cada unha das 14 pagas)

- O cargo de Concelleira/o de Promoción Económica, Emprego, Xuventude, Seguridade e Protección Civil, con dedicación parcial ao 80 %, percibirá unha retribución anual bruta de 24.700,00 € (1.764,29 € en cada paga ordinaria e 1.764,26 € en cada extraordinaria)

- O cargo de Concelleira/o de Deportes, Cultura, Turismo e Relacións Veciñais, con dedicación parcial ao 80 %, percibirá unha retribución anual bruta de 24.700,00 € (1.764,29 € en cada paga ordinaria e 1.764,26 € en cada extraordinaria)